Podpor nás

Mozaika Košice funguje ako nezisková organizácia (MozaikaKošice n.o.). Našim zámerom je, aby sa komunita stala de jure cirkevnou komunitou štátom registrovanej Cirkvi bratskej na Slovensku. V Košiciach by to bol druhý zbor Cirkvi bratskej. Napriek tomu, že podľa práva máme nárok uchádzať sa o určité financie zo štátnych zdrojov, správna rada Mozaiky Košice tento nárok neprijíma. Máme na to mnoho dôvodov. Napríklad:

  1. Chceme byť od štátu nezávislý cirkevný zbor. Nie sme a nechceme byť ideovo smerovaní ani riadení žiadnymi politickými či mocenskými vplyvmi.
  2. Stotožňujeme sa s prístupom, aby nám finančné zdroje poskytovali iba dobrovoľní darcovia na základe našich kvalitných služieb. Ak nebudeme poskytovať kvalitné duchovné služby, radšej nemusíme byť.
  3. Sme rýdzo civilná a neklerikálna duchovná komunita. Nemáme „profesionálnych“ duchovných. Všetci sme ľudia, ktorí svojim životom chcú „milovať Boha a milovať blížnych“. Sme bežní ľudia, ktorí pracujú a Mozaiku Košice budujeme iba na základe nášho dobrovoľného času a financií.
  4. Samotný kazateľ a riaditeľ n.o., hlavný líder pracuje aj na čiastočné úväzky v civilnej sfére.

PREČO VÁS TEDA ŽIADAME O FINANČNÚ PODPORU?

  1. Chceme robiť svoju prácu kvalitne mediálne. Médiá a prácu okolo webstránky potrebujeme platiť.
  2. Chceme robiť svoju prácu kvalitne sociálne. Platíme nájmy, robíme rôzne aktivity pre rodiny s deťmi či študentov. Aj tieto veci potrebujeme platiť.
  3. Chceme robiť svoju prácu kvalitne duchovne. Líder Mozaiky Košice, kazateľ Cirkvi bratskej – (ale aj ostatní lídri) sa neustále vzdeláva, pripravuje, študuje, je súčasťou niekoľkých tréningových programov, teologického vzdelávania a podobne. Aj tieto veci potrebujeme platiť.
  4. Naše „duchovné služby“ ponúkame zadarmo. Sám Ježiš Kristus povedal: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlaté, ani strieborné, ani medené peniaze, neberte si ani kapsu na cestu, ani dvoje šiat, ani sandále, ani palicu. Veď robotník si zaslúži svoj pokrm..“ Biblia, Matúšovo evanjelium 10:8-10.

PODPORIŤ NÁS MôŽETE PRAVIDELNÝMI ALEBO JEDNORÁZOVÝMI FINANČNÝMI DARMI NA:

ČÍSLO ÚČTU: SK55 8330 0000 0029 0077 1299
SWIF/BIC:      FIOZSKBAXXX
POZNÁMKA:  MOZAIKA alebo LIDER