Vízia a stratégia

„KOMUNITY S JEŽIŠOM V CENTRE NA KAŽDOM KOŠICKOM SÍDLISKU“

Mozaika Košice zakladá a rozvíja sieť sídliskových „misijných komunít.“ Sú to laické komunity, ktoré majú podoby a štruktúry maličkých cirkví. Na jednej strane majú biblické – teologické základy, na druhej sú veľmi rozmanité v závislosti na ľuďoch a potrebách konkrétnych sídlisk.

„Misijné komunity“ sú najdôležitejšou súčasťou siete spoločenstva Mozaika Košice. Sú to veľmi neformálne skupiny. Každá komunita má svojich lídrov a jadro, ktorým sú iba laici.

Jediným pevným programom misijnej komunity je „učiť sa mať rád Boha a učiť sa mať rád ľudí okolo nás.

Mozaika Košice je novovznikajúce spoločenstvo štátom registrovanej  Cirkvi bratskej.