Kontaktujte nás

MozaikaKosice n.o

riaditeľ Ervin Mittelmann
Humenská 338/7
040 11 Košice-Západ
IČO: 45744572
ČÍSLO ÚČTU: SK55 8330 0000 0029 0077 1299
SWIF/BIC:      FIOZSKBAXXX
POZNÁMKA:  MOZAIKA alebo LIDER
mobil:  +421 903 105 040
Facebook: mozaikakosice