Misijné komunity

Mozaika Košice zakladá a rozvíja sieť sídliskových „misijných komunít.“ Sú to laické komunity, ktoré majú podoby a štruktúry maličkých cirkví. Na jednej strane majú biblické – teologické základy, na druhej sú veľmi rozmanité v závislosti na ľuďoch a potrebách konkrétnych sídlisk.

„Misijné komunity“ sú najdôležitejšou súčasťou siete spoločenstva Mozaika Košice. Sú to veľmi neformálne skupiny. Každá komunita má svojich lídrov a jadro, ktorým sú iba laici. 

Jediným pevným programom misijnej komunity je „učiť sa mať rád Boha a učiť sa mať rád ľudí okolo nás.“

Kedykoľvek môžeš navštíviť misijnú komunitu, vidieť jej životný rytmus, či sa stať jej súčasťou. Kontaktuj prosím miestneho lídra:   

 

Misijná komunita – Terasa / Luník 7

Hlavný misijný zámer: Mladé rodiny a VŠ študenti

Líder: Ervin Mittelmann

Kontakt: +421 903 105 040

 

Misijná komunita – Juh

Hlavný misijný zámer: VŠ študenti 

Líder: Tomáš Boroš

Kontakt: +421 948 400 135

Kde nás nájdete: