Hodnoty Mozaiky

  1. Ježiš je viac ako náboženstvo
  2. Biblia je viac ako múdra kniha
  3. Kresťan = učeník Ježiša Krista
  4. Vzájomne si pomáhame byť učeníkmi Ježiša Krista
  5. Šírime dobrú správu
  6. Kresťanstvo je praktický život
  7. Mozaika je tu pre všetkých ľudí bez rozdielu