Lídri Mozaika Košice

1 Mittelmannovci           

Ervin Mittelmann

Lektor a tlmočník posunkového jazyka, asistent telesne postihnutého človeka a kazateľ Cirkvi bratskej a zakladateľ Mozaiky Košice. Spolu so svojou manželkou a dvomi deťmi žije v Košiciach. 

Ervin je roky nadchnutý osobou a dielom Ješiža Krista. Táto vášeň sa mu stala osobným celoživotným sverovaním. Vyštudoval teologický seminár a študoval tému zakladania cirkevných zborov. Stal sa kazateľom a 5 rokov slúžil v 2 zboroch. V roku 2013 sa naplno pustil do zakladania zboru Mozaika Košice. Ervin je lídrom misijnej komunity na Terase, Luníku 7.

 

2 Borošovci          

Tomáš Boroš

Architekt a doktorand na Fakulte umení. Zamestnanie a túžba po úprimnom a radikálnom žití evanjelia priviedla manželov Borošovcov v roku 2013 do Mozaiky v Košiciach. Je jej spoluzakladateľom už od prvých impulzov. 

Spolu s manželkou a deťmi sa učia žiť praktické kresťanstvo bez ohľadu na okolnosti v ktorých sa nachádzajú. Nadchýna ho predstava premeny každej bežnej časti života evanjeliom tak, že to mení životy ľudí okolo neho.

 

11 Tothovci


Vojtech Tóth


Pôsobí ako miestny poslanec na košickom Sídlisku KVP a zároveň je členom Miestnej rady Košice. Popritom spomínaných aktivitách pôsobí ako riaditeľ neziskovej organizácie RECEM, ktorá sa špecificky zameriava na marketing a školiace aktivity. Je ženatý od roku 2007 a spoločne s manželkou Lenkou vychovávajú dve dcérky Noemi a Ráchel.
Je rodeným Košičanom a na sídlisku KVP žije od svojich štyroch rokov. Jeho hlavným krédom a zároveň mottom v živote je Einsteinov citát: „iba život, ktorý žijeme pre druhých stojí za to.“