DNA skupiny

DNA skupiny sú jadrom každej komunity. V DNA skupinách prebieha spirituálna formácia. Tvoria ju traja, maximálne štyria členovia. DNA je buď ženská alebo mužská. Jej životný rytmus je týždenný a v princípe trvá 5-6 mesacov, kedy trochu mení svoju štruktúru.

 

DNA skupiny sú (akronymy z anglického jazyka)

D – discovery discipleship  (objavujeme učeníctvo)

Účasníci DNA majú záujem rozvíjať sa v praktickom poznávaní toho, čo znamená byť Ježišovým učeníkom. Cez spoločné objavovanie biblickej perspektívy sa pýtajú, ako môžu vyzerať ich životy, ak by boli praktikmi toho, čo Ježiš a Biblia učí. Obsahom DNA je teda aj štart do celoživotného osobného biblického vzdelávania. DNA kladie dôraz hlavne na spirituálnu formáciu.

N – nurture (starostlivosť)

DNA je aj podporná komunita. Je priestorom a sú to vzťahy, kde sa ľudia môžu rozprávať slobodne a úplne o čomkoľvek. V DNA skupinách sa preto zachováva spovedná mlčanlivosť. V DNA skupinách sa jej účastníci učia vážiť si jeden druhého, zdieľajú sa, vzájomne sa podporujú v spirituálnej formácii. V Mozaike sme presvedčení, že každý človek potrebuje úzky podporný kruh priateľov, ktorý mu pomáha nebyť ostrovom osamelosti.

A – action and accountability (kroky, činy a zúčtovateľnosť)

DNA je skupina, ktorá to so spirituálnou formáciou myslí vážne. V Mozaike sme presvedčení, že ak sa kresťan nemení na obraz Ježiša Krista, ak nerastie v láske, radosti, pokoji, spravodlivosti, miernosti, zodpovednosti… tak je otázkou, či správne rozumie kresťanstvu ako takému. Veľmi dobre si uvedomujeme zložitosti ľudských pováh, ich pozitývnych či negatívnych životných skúseností, zlých a dobrých stránok. My tu nie sme na to, aby sme kohokoľvek súdili. Sme tu preto, aby sme ponúkli seba – naše životy, srdcia, mysle, skúsenosti – aby sme spolu všetci prakticky, každodenne rástli do obrazu radostných, láskavých a charakterných ľudí.

 

Ak máš záujem stať sa súčasťou DNA skupiny, obráť sa prosím na hlavného lídra DNA skupín Ervin Mittelmanna. S radosťou Ti povie viac.

Mobil: +421 903 105 040

mozaikakosice@gmail.com