Koučing – poradenstvo

Veríme, že Boh stvoril človeka pre celistvý život v Božom príbehu. Mozaika Košice ako kresťanská komunita nemá túžbu brzdiť život, práve naopak, podporovať ho. „Boží príbeh“ nám ukazuje, že brzdou človeka sú konkrétne modly novej doby s ktorými sa človek osobne identifikoval a ženú ho dopredu. Každý jeden človek je nimi poznačený a má možnosť žiť s lepším zámerom a lepšou radosťou ako základnou životnou motiváciou.

Koučom a poradcom je zatiaľ hlavný líder a zakladateľ Mozaiky Ervin Mittelmann.

Koučing aj poradenstvo prebieha ako 75 minútové stretnutie na verejných miestach ako sú kaviarne či iné gastronomické zariadenia. Rytmus stretnutí je závislý od okolností a potrieb človeka.

Koučing a poradenstvo je služba, ktorá sa (z dôvodu organizovanosti) objednáva a termíny sa dohadujú individuálne, telefonicky alebo e-mailovo.

Koučing aj poradenstvo sú služby, ktoré ponúkame úplne zadarmo. Nemáme záujem platiť si za „duchovné služby“. Biblia o zdieľaní Božieho života hovorí jazykom milosti: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte…“

Koučing aj poradenstvo je transparentný životný proces. Človek sa tu stretne s úprimnosťou, realitou, osobnou pravdou, zážitkom a koučom, ktorý sa toto všetko sám usiluje žiť a učí žiť aj iných ľudí.

Kouč a poradca sa pýta, počúva, zdieľa, usmerňuje. Priestor slobody a rešpektu je absolútne na prvom mieste.

Koučing a poradenstvo Mozaiky Košice pracuje s „Božím príbehom“ ako mu rozumie z biblickej perspektívy. Človek, ktorý má záujem o duchovný koučing a poradenstvo si je vedomý istej filozofickej perspektívy, ktorú Mozaika Košice reprezentuje.

(pozn: takmer každá koučingová a poradenská služba má filozofickú perspektívu s ktorou pracuje)